خانه / سیگنال خرید سهام / بروز رسانی دوم سیگنال خرید کماسه رایگان (با ۱۱۰ درصد سود)

بروز رسانی دوم سیگنال خرید کماسه رایگان (با ۱۱۰ درصد سود)

سیگنال خرید کماسه – SIG951122

بروز رسانی سیگنال خرید کماسه
بروز رسانی سیگنال خرید کماسه

همانطور که می دانید این دومین بروز رسانی سیگنال خرید کماسه میباشد و ما از قیمت ۱۷۵۰ ریال در مورخه ۹۵/۰۸/۰۲ تا کنون در این سهم سرمایه گذاری کرده ایم و اکنون بعد از گذشت ۳ ماه در مورخه ۹۵/۱۱/۲۲ نزدیک به ۱۱۰ درصد سود را در این سهم ذخیره کرده ایم اکنون که این سیگنال خرید تمام اهداف ذکر شده خود را محقق کرده است خبر خوش این است که هنوز روند آن میل به صعود دارد و میتوان هدف ۴۵۰۰ ریال و سپس ۵۰۰۰ ریال را برای آن متصور شد . به کاربرانی که از خرید قبلی با ما همراه بوده اند پیشنهاد می گردد ۵۰ درصد از سرمایه خود را خارج نمایند و برای اهداف ذکر شده منتظر شوند و کاربرانی که در خرید نکرده اند می توانند در صورت عرضه سهم خرید نمایند . حد ضرر در این خرید ۳۹۵۰ ریال کمتر و تثبیت آن میباشد.

در وب سایت اصلی سیگنال خرید همیشه میتوان از تجربه کارشناسان استفاده کرد و در بهترین شرایط به خرید و فروش سهام پرداخت . این سود را به تمام کاربران سایت تقدیم مینمایم، شما هم می توانید هم اکنون با ارتقا حساب کاربری خود از خدمات ویژه ما استفاده کنید .

*   نام نماد  :  کماسه – تامین ماسه ریختگری

*   محدوده خرید:  ۴۰۰۰ الی ۴۰۵۰ ریال                                   

*   قیمت هدف اول  : ۴۵۰۰  ریال 

*   قیمت هدف دوم  :  ۵۰۰۰ ریال

*   مقاومت  : ۴۵۵۰ ریال

*   حد ضرر  :  ۳۹۵۰ ریال کمتر و تثبیت آن  

*   میزان ریسک :   زیاد       

*   محدوده زمانی  :  کوتاه مدت و میان مدت

*   کد سیگنال خرید کماسه :  SIG951122 رایگان

سیگنال خرید کماسه ارائه شده در مورخه ۹۵/۰۸/۰۲

سیگنال خرید کماسه – SIG950802

kamaseh950802

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این سهم از مقاومت خود در قیمت ۱۷۵۰ ریال عبور نموده است و به همین علت سیگنال خرید کماسه در محدوده ۱۷۵۰ الی ۱۸۵۰ ریال برای هدف اول ۲۲۰۰ و هدف دوم ۲۵۰۰ ریال صادر می گردد . حد ضرر در این خرید ۱۷۰۰ ریال کمتر و تثبیت آن میباشد .

*   نام نماد  :  کماسه – تامین ماسه ریختگری

*   محدوده خرید:  ۱۷۵۰ الی ۱۸۵۰ ریال                                   

*   قیمت هدف اول  : ۲۲۰۰  ریال 

*   قیمت هدف دوم  :  ۲۵۰۰ ریال

*   مقاومت  :  ۲۲۲۰ ریال

*   حد ضرر  :  ۱۷۰۰ ریال کمتر و تثبیت آن  

*   میزان ریسک :   کم       

*   محدوده زمانی  :  کوتاه مدت و میان مدت

*   کد سیگنال خرید کماسه :  SIG950802

بروز رسانی اول سیگنال خرید کماسه در مورخه ۹۵/۱۰/۱۲

سیگنال خرید کماسه – SIG951012

سیگنال خرید کماسه
سیگنال خرید کماسه

بروز رسانی سیگنال خرید کماسه : همانطور که میدانید سیگنال خرید کماسه در مورخه ۹۵/۰۸/۰۲ ارائه گردید و اهداف ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ ریال برای صادر شد اکنون بعد از ۲ ماه اهداف خود را محقق می نماید اما با توجه به روند معاملات در این سهم سیگنال خروج آن صادر نشده است و میتوان گفت در صورت عبور از مقاومت ۲۵۵۰ ریال میتوان اهداف ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ ریال را نیز برای این سهم متصور شد . پیشنهاد می گردد اکنون در قیمت ۲۵۰۰ ریال ۳۰ درصد از سرمایه خود را خارج کنید و برای اهداف ذکر شده منتظر بمانید . حد ضرر در این خرید را نیز ۲۴۵۰ ریال در نظر بگیرید . افرادی که در سری اول خرید نکرده اند با عبور از مقاومت ذکر شده خرید ننمایند.

*   نام نماد  :  کماسه – تامین ماسه ریختگری

*   محدوده خرید:  ۲۵۵۰ الی ۲۶۵۰ ریال                                   

*   قیمت هدف اول  : ۳۲۰۰  ریال 

*   قیمت هدف دوم  :  ۴۰۰۰ ریال

*   مقاومت  :  ۲۵۵۰ ریال

*   حد ضرر  :  ۲۴۵۰ ریال کمتر و تثبیت آن  

*   میزان ریسک :   کم       

*   محدوده زمانی  :  کوتاه مدت و میان مدت

*   کد سیگنال خرید کماسه :  SIG951012

 

 

ﺗﻮ ﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺤﺪوده ﺧﺮﯾﺪ :  ﻗﯿﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﯾﺎ ﺣﻤﺎیتﻫﺎ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﮔﺬار ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ  ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ( ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و در آن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ )

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪف : قیمتی می باشد که به وسیله مقاومت های مهم تکنیکالی و ارزش ذاتی سهم تنظیم شده که شما می بایست ،با رسیدن سهم به این محدوده ، با مشاهده فشار فروش اقدام به شناسایی سود کنید.برای مثال:قیمت هدف سهمی  ۸۰۰ تومان مشخص گردیده است .سهم با فشار خرید مناسبی از قیمت ۶۰۰ تومان به ۷۸۰ تومان رسیده و در قیمت ۷۸۰ تومان شاهد فشار فروش بالائی در این سهم هستیم .سرمایه گذار می تواند در این محدوده اقدام به شناسایی سود کند چرا که نگهداری سهم صرفا جهت چند ریال یا چند تومان ارزش ریسک نداشته و توصیه ما همیشه فروش خواهد بود.

محدوده زمانی : محدوده زمانی بر اساس تحلیل زمانی تنظیم می شود که محدوده زمان رسیدن نماد به هدف را مشخص می کند. منظور زمان های اعلامی کوتاه مدت۱ الی ۳ ماه میانمدت ۳ الی ۶ ماه بلند مدت ۶ الی ۱۲ ماه اکثر سیگنال های بورس سیگنال زودتر از موعد به هدف می رسند.واین دلیلی برای زودتر رسیدن دیگر سیگنال ها به هدف نیست. پس در نتیجه تا رسیدن زمان و قیمت به زمان و قیمت های  اعلامی جای نگرانی وجود ندارد. موفق باشید.

حمایت ها و مقاومت ها : قیمت هایی می باشند که نماد پس از بر خود به آنها  اصلاح یا رشد می کند.

میزان ریسک پذیری : خرید و فروش در بازار سرمایه همواره با ریسکهای موجود مواجه میباشد و افراد با توجه به شرایط روحی و اقتصادی  میزان ریسک پذیری آنها مشخص می گردد.

User Rating: 5 ( 2 votes)

همچنین ببینید

سگنال خرید و فروش سهام رایگان

سهمی برای افراد ریسک پذیر SIG961008-1 (ویژه)

چرا شما هنوز کاربر مهمان هستید؟ سریعا عضویت رایگان رو انجام بده دوست عزیز! با …

یک دیدگاه

Free WordPress Themes